Barna får bestemme selv hva de vil ha på pizzaen, og vi avslutter med selvlagetpizza og brus inne i restauranten. 

Aldersgrense

8 - 12 år

Pris

Kr. 115,- pr barn.