På Thorbjørnrud strekker de begrepet ”å lage mat” litt lenger enn andre hoteller. De har egen bondegård med 500 utmarksbeitende dyr, ysteri i det gamle svømmebassenget, eget hotellbryggeri og mer enn tre mål med kjøkkenhage utenfor hotellet. For Thorbjørnrud er matproduksjonen blitt en kilde til inspirasjon og lek i hverdagen. Det kommer gjestene til gode gjennom gode måltidsopplevelser, matkurs, smakinger, foredrag og omvisninger. Hos Thorbjørnrud står det gode måltidet, unike lokalmatopplevelser og pur matglede i sentrum.

Kokebok fra Ringsaker og Innlandet

Charlotte Holberg Sveinsen og Andreas Viestad presenterer den nye kokeboka “Gårdsmat - fra hjertet av Norge”. Boka er et av mange resultater av Ringsaker kommunes matprosjekt, som Andreas Viestad har ledet. Mange av Ringsakers kokker og matprodusenter har bidratt til denne praktboken og du vil få møte flere av dem gjennom Matlystfestivalen. 
Gled dere! 

Pris

Fri entré

 

Smittevern 

Alle arrangement under Matlystfestivalen avvikles etter gjeldende smittevernsreglement. For å muliggjøre eventuell smittesporing i etterkant vil ditt navn og telefonnummer bli registrert ved ankomst. Dersom du har luftveissymptomer eller er syk kan du ikke delta på arrangementet.