Vi ønsker velkommen til gamle og nye gjester og benytter også anledningen til å rette en varm takk til alle som bidro med stort som smått til årets festival.

Hvem og hva vil DU oppleve neste år? 

Send en e-post til festivalsjef Monica Østenheden med dine tips.