Ringsaker kommune skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

 

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Nettstedet sjekkes jevnlig for brudd på WCAG-kravene, både maskinelt og redaksjonelt.
 • Vi har jevnlige arbeidsøkter for å rette opp feilene som avdekkes.
 • Vi har et klart og tydelig språk.
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontrast, overskrifter og lenker.
 • Alle bilder har alt-tagg.
 • Vårt mål er ingen mangler og feil for tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.
 • Ingen feil for A og AA, og vi etterstreber å ha null AAA-feil.

 

Tilgjengelighetserklæring

Gå til tilgjengelighetserklæring for Matlystfestivalen.no på uustatus

 

Kontakt oss om feil og mangler på Matlystfestivalen.no

Hvis du oppdager feil og mangler som angår universell utforming på våre nettsider, ønsker vi gjerne tilbakemeldinger på e-post til  tilgjengelighet@ringsaker.kommune.no